Grus är en materialtyp med ett brett utbud av olika varianter. Du kan naturligtvis finna grus utomhus, men det finns även en hel del olika sorters grus du kan köpa, för olika användningsområden. Olika typer av grus passar bra för olika saker och sedan har du även sand med som kan vara ett alternativ. Ska du anlägga plattor eller göra en stenläggning så kan det vara bra att ha både grus och sand. Grus är även användbart vid murning, beläggning eller som ett kostnadseffektivt alternativ till sten. Makadam, singel och grovt grus är exempel på alternativ till traditionella stenbeläggningar.

Sand och grus

Sand och grus är något som finns naturligt i naturen. En del sorter kan du själv hämta, och även försäljare av grus använder sig av naturens tillgångar. Sand och grus finns i sjöar, grustäkter och erhålls även genom bergkrossning.

Vill du se ett bra utbud av tillgängliga grussorter samt sant och deras användningsområden? Då har Jemfix det du behöver.

Bland de olika typerna av grus och sand finns sättgrus, som används som bas under stenplattor. Fogsand är också nödvändig för att fylla mellanrummen mellan plattorna. Förstärkningsgrus är en annan variant som passar under stenplattor, särskilt lämplig för uppfarter som leder till garage.

Bärlagergrus är en variant som fungerar väl under olika typer av beläggningar, medan väggrus är optimalt för att skapa grusade gångar. Det finns även kvalitativ sand lämpad för sandlådor och speciell sand för att placera under gungor.

Köpa grus och sand?

Du kanske tycker det känns konstigt att köpa något som går att hitta ute? Men den grus och sand du köper är oftast av bättre kvalitet än den du kanske har nära dig. Sedan är det inte heller säkert att du har lov att hämta grus eller sand där det ligger. Så ska du göra något hemma som kräver grus eller sand eller båda delar, köp det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *