Anställda har blivit den moderna arbetsmarknadens hårdvara. Att få sina anställda att trivas och vilja stanna kvar på arbetsplatsen är ofta avgörande för hela företagets resultat. Det här innebär att allt mer tid läggs på att introducera de nyanställda på bästa möjliga sätt. En anställning börjar egentligen mycket tidigare än när den nyanställda tar sina första steg på arbetsplatsen. Vi berättar mer om hur en introduktion för en nyanställd kan gå till.

Preboarding

Du kanske har hört begreppen onboarding och preboarding i HR-sammanhang. Det är delar av det som kallas introduktion av nyanställda. Företag har ofta en onboarding checklista för att säkerställa bästa möjliga introduktion. Innan den nyanställde börjar brukar en preboarding ske där den nyanställde får med sig information och annat hem så att vederbörande kan göra saker innan anställningen börjar. Det kan vara att ta del av olika informationspaket om företaget men det kan också vara att fylla i olika personliga uppgifter i olika system.

Onboarding

En bra onboarding innebär att både du som nyanställd likväl som företagets representanter känner sig trygga med allt. Trygghet ger nöjda medarbetare och medarbetare som presterar väl. En bra onboarding-process gör att alla dokument som behöver fyllas i, möten som måste göras för en nyanställd och alla utbildningar kring arbetsuppgifter är inplanerade sedan länge och genomförs enligt en väl inarbetad plan.

Tänk på

Var dock försiktig med att planera in alldeles för mycket för den nyanställda. I all välmening kan det ibland planeras in för mycket. Det blir sällan bra. Låt istället den nyanställda i preboardingfasen också vara delaktig i sin egen onboardingplan och skapa utrymme för flexibilitet i planen. Gör ofta avstämning med alla inblandade för att säkerställa att allt avlöper väl. Detta kan även ge dig som exempelvis arbetar med HR värdefull input i arbetet att utveckla företagets hela onboardingprocess.

Lycka till!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *